ThS. BS. Ngô Văn Lăng

  • Job
    Giảng viên
  • Specialized
  • Experience
    Bác sĩ tai mũi họng - giải phẫu bệnh
  • Email

- Năm 2015: Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa trường ĐH Y Hà Nội.

- Năm 2015-2018: Công tác tại Trường Đại Học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

- Kinh nghiệm 5 năm lĩnh vực Giải phẫu bệnh.

- Kinh nghiệm 2 năm lĩnh vực Tai mũi họng.

- Năm 2019: Tốt nghiệp Thạc sĩ Giải phẫu bệnh trường ĐH Y Hà Nội.

- Từ tháng 9/2020: Giảng viên khoa YHCS trường ĐH Y tế công cộng.