BS. Nguyễn Thị Trang

  • Job
    Giảng viên
  • Specialized
    Bác sĩ răng hàm mặt
  • Experience
  • Email

- Năm 2017: Tốt nghiệp Bác sĩ Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Hà Nội.

- Từ tháng 8/2017: Công tác tại ĐH y tế công cộng.