BS. Nguyễn Thị Trang

  • Job
    Giảng viên
  • Specialized
    Bác sĩ răng hàm mặt
  • Experience
  • Email
Tốt nghiệp BS Răng Hàm Mặt năm 2017
Công tác tại PK đa khoa ĐHYTCC từ tháng 8/2017