BS. Phí Thị Hương Liên

- Năm 2015: Tốt nghiệp trường ĐH Y Hà Nội.

- Kinh nghiệm 6 năm trong lĩnh vực Y tế dự phòng.

- Từng công tác tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội.

- Từ tháng 8/2020: Giảng viên khoa YHCS.