BS. Phí Thị Hương Liên

BS. Phí Thị Hương Liên

Tốt nghiệp trường ĐH Y Hà Nôi
Kinh nghiệm 6 năm trong lĩnh vực Y tế dự phòng
Từng công tác tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội
Giảng viên khoa YHCS từ tháng 8/2020