BS. Phạm Thu Hương

BS. Phạm Thu Hương

Tốt nghiệp BS Y học dự phòng tại ĐH Y Dược Hải Phòng năm 2018

Công tác tại viện sức khoẻ nghề nghiệp từ tháng 9/2018-4/2019

Công tác tại trường ĐH YTCC từ tháng 8/2019 đến nay.