ThS. BS. Ngô Văn Lăng

ThS. BS. Ngô Văn Lăng

Tốt nghiệp BSĐK trường ĐH Y Hà Nội năm 2015
Tốt nghiệp ThS GPB trường ĐH Y Hà Nội năm 2019
Kinh nghiệm 5 năm lĩnh vực GPB
Kinh nghiệm 2 năm lĩnh vực TMH
Công tác tại Trường Đại Học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 2015-2018.
Giảng viên khoa YHCS trường ĐH Y tế công cộng từ tháng 9/2020