ThS. Nguyễn Minh Toàn

  • Job
    Giảng viên
  • Specialized
    Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh
  • Experience
    Thạc sĩ - BS nội trú CN Giải phẫu người
  • Email

ThS. BSNT. Nguyễn Minh Toàn.

Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Hà Nội năm 2017.

Tốt nghiệp thạc sĩ với đề tài "Nghiên cứu hình thái đường mật trong gan trên phim chụp cộng hưởng từ ở bệnh nhân có sỏi ống mật chủ" năm 2019.

Tốt nghiệp bác sĩ nội trú chuyên ngành Giải phẫu người trường Đại học Y Hà Nội năm 2020.

Làm việc tại trường ĐH Y tế Công cộng từ tháng 11 năm 2020.