ThS.Nguyễn Thị Anh Vân

  • Job
    Giảng viên
  • Specialized
    Thạc sĩ chuyên ngành truyền nhiễm
  • Experience
  • Email
Tốt nghiệp BS đa khoa năm 2013
Tốt nghiệp Ths y học nhiệt đới và y tế quốc tế của Học viện Y học nhiệt đới Pháp ngữ
 Công tác tại khoa YHCS từ tháng 9/2015

 Tel: 024.62662347