1. Từ 2013 đến nay: TS.BS. Hà Văn Như

  • Bác sĩ đa khoa Nôi - Nhi, Đại học Y Hà Nội, năm 1986
  • Thạc sĩ chuyên ngành Y tế Công cộng, Viện nhiệt đới Hoàng gia Hà Lan (KIT), năm 2001
  • Tiến sĩ chuyên nghành Sức khỏe môi trường nghề nghiệp, Đại học New Castle, Úc, năm 2007
  • Tham gia giảng dạy các môn: Sinh lý học, Triệu chứng học và điều trị cơ bản Nội - Nhi, Các bệnh truyền nhiễm quan trọng, Các bệnh không truyền nhiễm quan trọng