1. PGS.TS. Đinh Phương Hòa 

 • Bộ phận: Nguyên giảng viên Khoa Y học cơ sở
 • Tham gia giảng dạy các môn học: Triệu chứng và điều trị cơ bản Nội - Nhi

2. TS. Bùi Thị Ngọc Hà

 • Bộ phận: Phòng xét nghiệm trung tâm
 • Tham gia giảng dạy các môn học: Hóa sinh y học

3. TS. Đặng Vũ Phương Linh

 • Bộ phận: Phòng xét nghiệm trung tâm
 • Tham gia giảng dạy các môn học: Sinh lý bệnh - Miễn dịch học, Hóa sinh y học 

4. TS. Trương Quang Tiến

 • Bộ phận: Khoa Các Khoa học xã hội – Hành vi và Giáo dục sức khỏe
 • Tham gia giảng dạy các môn học: Giải phẫu học

5. TS. Hà Hữu Tùng

 • Bộ phận: Giám đốc Bệnh viện đa khoa Nông Nghiệp
 • Tham gia giảng dạy các môn học: Triệu chứng và điều trị cơ bản Nội - Nhi, Các bệnh không truyền nhiễm quan trọng

6. ThS.BS. Nguyễn Thế Thi

 • Bộ phận: Trưởng khoa Ngoại tổng hợp - Bệnh viên đa khoa Nông Nghiệp
 • Tham gia giảng dạy các môn học: Triệu chứng và điều trị cơ bản Ngoại - Sản

7.  BS.CK2. Nguyễn Thị Hồng Lạc

 • Bộ phận: Trưởng khoa Nhi - Bệnh viên đa khoa Nông Nghiệp
 • Tham gia giảng dạy các môn học: Triệu chứng và điều trị cơ bản Nội - Nhi

8.  ThS.BS. Tạ Xuân Trường

 • Bộ phận: Bác sĩ Khoa Nội - Bệnh viên đa khoa Nông Nghiệp
 • Tham gia giảng dạy các môn học: Triệu chứng và điều trị cơ bản Nội - Nhi