Khoa YHCS chịu trách nhiệm điều phối và giảng dạy 15 môn học thuộc phần kiến thức cơ sở của khối ngành khoa học sức khỏe, kiến thức cơ sở của ngành cử nhân Y tế công cộng và ngành cử nhân xét nghiệm y học dự phòng sau đây:

1.       Giải phẫu

2.       Sinh lí học

3.       Sinh lí bệnh – Miễn dịch

4.       Sinh học - Di truyền

5.       Hóa sinh y học

6.       Lý sinh

7.       Bệnh thông thường 1

8.       Bệnh thông thường 2

9.       Sơ cấp cứu thông thường ở cộng đồng và phòng xét nghiệm

10.    Triệu chứng điều trị học cơ bản Nội khoa – Nhi khoa

11.    Triệu chứng điều trị học cơ bản Ngoại khoa – Sản khoa

12.    Bệnh truyền nhiễm quan trọng

13.    Bệnh không truyền nhiễm

14.    Vi sinh vật y học

15.    Kí sinh trùng y học