1. Giới thiệu:

Bộ môn có nhiệm vụ giảng dạy 2 môn học là Giải phẫu và Giải phẫu bệnh.

Giải phẫu là một trong những môn y học học cơ sở, cung cấp cho sinh viên kiến thức về cấu trúc của các hệ cơ quan trong cơ thể người. Các ngành của giải phẫu có thể được chia thành giải phẫu vĩ mô và giải phẫu vi mô. Giải phẫu vĩ mô hay giải phẫu thô là nghiên cứu các bộ phận cơ thể của động vật chỉ với mắt thường. Giải phẫu vi mô hay giải phẫu hiển vi lại sử dụng các dụng cụ quang học hỗ trợ để nghiên cứu các mô từ các cấu trúc khác nhau, được gọi là mô học, và cả trong nghiên cứu tế bào. Những kiến thức về giải phẫu người là cơ sở để sinh viên có thể học tốt những môn học khác trong chương trình đào tạo nhân lực y tế của Trường Đại học Y tế công cộng, cũng như hiểu được mối liên quan giữa cấu trúc - chức năng của các bộ phận trong cơ thể người.

Giải phẫu bệnh là một chuyên ngành y học liên quan đến chẩn đoán bệnh dựa trên sự phân tích từ những mẫu mô và tế bào của cơ thể dưới kính hiển vi. Mô và các dịch được lấy ra từ các cơ quan, bộ phận của cơ thể, qua các quy trình xử lý làm thành các tiêu bản và được các bác sĩ chuyên khoa giải phẫu bệnh phân tích dưới kính hiển vi. Kết quả sau phân tích được đưa ra trong báo cáo giải phẫu bệnh, giải thích được bản chất của vùng tổn thương hay khối u. Những kết quả xét nghiệm giải phẫu bệnh giúp các bác sĩ lâm sàng đưa ra phác đồ điều trị phù hợp với từng người bệnh.

Hiện tại bộ môn có 03 giảng viên là các bác sĩ nội trú, bác sĩ Đa khoa với lòng yêu nghề và nhiều kinh nghiệm giảng dạy. Phòng thực hành của bộ môn là phòng B411 với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho các đối tượng sinh viên của nhà trường.

 

2.Nhiệm vụ của Bộ môn

Giảng dạy Giải phẫu và Giải phẫu bệnh cho các đối tượng sinh viên Cử nhân Y tế công cộng, Cử nhân Xét nghiệm y học, Cử nhân dinh dưỡng, Cử nhân công tác xã hội, Cử nhân phục hồi chức năng. Hướng dẫn sinh viên học thực hành tại Phòng thực hành Giải phẫu.

Triển khai độc lập và phối hợp cùng với các đơn vị, cơ sở nghiên cứu trong và ngoài trường các nghiên cứu trong lĩnh vực Giải phẫu.

Trong những năm tới bộ môn phấn đấu phát triển đôi ngũ giảng viên cơ hữu đủ trình độ đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng các hệ đào tạo của nhà trường.

 

3. Đối tượng giảng dạy: 

Cử nhân y tế công cộng, Cử nhân xét nghiệm Y học, Cử nhân Dinh dưỡng, Cử nhân công tác xã hội, Cử nhân Phục hồi chức năng.

 

4. Điều phối môn học: 

- Điều phối môn Giải phẫu: ThS. Nguyễn Minh Toàn.

Email: nmt1@huph.edu.vn

- Điều phối môn Giải phẫu bệnh: ThS. Ngô Văn Lăng

Email: nvl1@huph.edu.vn