1. Giới thiệu:

  • “Giải phẫu học” là khoa học về cấu trúc của cơ thể. Khi được sử dụng, thuật ngữ này thường được áp dụng cho cơ thể con người. Mối quan tâm chính của giải phẫu nghiên cứu giữa cấu trúc này với cấu trúc khác của cơ thể người, đồng thời nghiên cứu sự liên quan giữa cấu trúc cơ thể người và chức năng .
  • Môn học giải phẫu giới thiệu là môn cơ sở của sinh viên hệ chính quy. Nội dung môn học tập trung về cấu trúc cơ bản cơ thể con người, không đi quá chi tiết như dành cho sinh viên hệ bác sĩ.
  • Môn học thảo luận vê các hệ cơ thể sau:  xương, cơ, tiêu hóa, hô hấp, tiết niệu –sinh dục, tuần hoàn, thần kinh và các giác quan chuyên biệt.

2. Đối tượng: Cử nhân y tế công cộng và Cử nhân xét nghiệm y học dự phòng

3. Sách giáo trình:

  • Giải phẫu học, 2002, Đại học Y tế công cộng
  • Atlas giải phẫu người, TS. Frank H. Netter(GS. Nguyễn Quang Quyền dịch), Nhà xuất bản Y học

4. Điều phối môn học: BS. Nguyễn Thị Trang