1. Giới thiệu:

  • Môn học hóa sinh nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thành phần cấu tạo hoá học, tính chất, chức năng, vai trò của các chất chủ yếu của cơ thể (gồm protein, carbohydrate, lipid và axit nucleic), và cơ chế của sự chuyển hoá các chất này trong cơ thể sống.
  • Môn học này cũng cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng thực hiện các bước cơ bản trong tổ chức xét nghiệm hóa sinh và các nguyên tắc nhận định kết quả của các xét nghiệm hoá sinh thông thường.

2. Đối tượng: Cử nhân Y tế công cộng và Cử nhân xét nghiệm Y học dự phòng

3. Giáo trình:

4. Điều phối: TS. Bùi Thị Ngọc Hà