Khoa Y học cơ sở được thành lập vào ngày 26/4/2001. Qua hơn 15 năm xây dựng và phát triển, Khoa Y học cơ sở đã không ngừng vươn lên thực hiện tốt các nhiệm vụ của nhà trường giao phó trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

1. Sứ mạng:

 • Khoa Y học cơ sở là một trong những khoa nòng cốt của Trường Đại học Y tế Công cộng, có sứ mạng  tham gia đào tạo nguồn nhân lực y tế có trình độ cấp đại học, sau đại học phục vụ cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho cộng đồng.
 • Khoa Y học cơ sở là nơi tập trung giảng viên có năng lực giảng dạy và nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành quả nghiên cứu vào đào tạo nhân lực y tế đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân; phát triển đất nước.

2. Mục tiêu đào tạo:

 • Đào tạo Cử nhân Y tế Công cộng, Cử nhân xét nghiệm Y học dự phòng, Cử nhân Dinh dưỡng, Cử nhân công tác xã hội và các đối tượng cử nhận khác của Trường.
 • Bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ nhân lực y tế, từng bước triển khai đào tạo các loại hình đào tạo đa dạng và phong phú.
 • Nghiên cứu triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, khoa học giáo dục, vào các nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu lâm sàng và nghiên cứu sư phạm.
 • Hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu; trao đổi khoa học và chuyển giao công nghệ.
 • Hàng năm, dựa trên nhu cầu thực tế, kế hoạch chiến lược của nhà trường, phối hợp với Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng, Phòng Đào tạo Sau đại học xây dựng kế hoạch chỉ tiêu đào tạo chuyên khoa I Y tế công cộng trình Bộ duyệt. Cùng với các phòng chức năng khác chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực để tiến hành tuyển sinh và kiểm soát chất lượng đầu vào cho mỗi loại hình. Thiết lập các quan hệ hợp tác nhằm duy trì và mở rộng qui mô đào tạo Chuyên khoa I Y tế công cộng tại Trụ sở chính của Trường và tại các địa phương trên cơ sở năng lực của Nhà trường.

​​3. Tầm nhìn:  Phấn đấu xây dựng Khoa Y học cơ sở trở thành một khoa đào tạo chuyên ngành sức khỏe đa ngành, phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

4. Giá trị cốt lõi:

 • Truyền thống và khát vọng vươn lên của Khoa và Nhà trường; định hướng phát triển của ngành Y tế, là cơ sở nền tảng cho sự phát triển của Khoa Y học cơ sở.
 • Đào tạo nguồn nhân lực y tế có chất lượng và tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng nhu cầu xã hội về chăm sóc y tế là thước đo giá trị và đồng thời là thương hiệu của Khoa và Nhà trường.
 • Phát huy nội lực; tranh thủ mọi sự ủng hộ; hợp tác phát triển với các Trường, các Viện, các Bệnh viện, các đối tác trong và ngoài nước tạo sự phát triển bền vững là phương châm hành động của Khoa Y học cơ sở.

​5. Tổ chức của Khoa Y học cơ sở

5.1. Giảng viên:

 • Hiện nay, Khoa có 03 giảng viên cơ hữu, đều là bác sỹ. Trong đó có 01 Phó giáo sư, 01 Thạc sĩ và 01 bác sĩ Y học dự phòng, 02 Bác sĩ kiêm nhiệm tại Phòng khám Đa khoa của trường.
 • Ngoài ra, Khoa còn có sự tham gia giảng dạy của các giảng viên của khoa Y học lâm sàng, Trung tâm xét nghiệm của Trường và một số giảng viên kiêm nhiệm đang công tác tại các bệnh viện đầu ngành tại Hà Nội.

5.2. Các bộ môn trực thuộc: Khoa YHCS bao gồm 5 bộ môn

 • Bộ môn Giải phẫu - Sinh lý học
 • Bộ môn Sinh lý bệnh – Miễn dịch
 • Bộ môn Sinh học và Di truyền
 • Bộ môn Vi sinh và Ký sinh trùng
 • Bộ môn Mô Phôi

Để xây dựng, củng cố và phát triển Khoa Y học cơ sở trong tương lai, chúng tôi mong muốn nhận được thật nhiều sự hỗ trợ, hợp tác của tất cả các nhà quản lý giáo dục, các thầy cô trong các trường Đại học Y- dược đi trước, các bệnh viện và cơ sở dược phẩm. Chúng tôi khích lệ mọi sự cố gắng của tất cả các bạn sinh viên không chỉ trong học tập mà trong nghiên cứu khoa học. Trước mắt các bạn là môi trường Đại học rộng mở, một tương lai tươi sáng, một nghề nghiệp được xã hội tôn vinh và cũng rất nhiều thử thách.

Trang WEB của Khoa Y học cơ sở sẽ là cửa sổ để các thày cô, các bạn học sinh, sinh viên, các đồng nghiệp nhìn thấy những hoạt động của thầy và trò chúng tôi, đồng thời cũng là địa chỉ để chúng tôi nhận, lắng nghe những ý kiến đóng góp xây dựng từ những khối óc, những tấm lòng vì một sự nghiệp tuy không to lớn, nhưng thực sự có ý nghĩa với sự nghiệp phát triển của khoa, Trường Đại học Y tế Công cộng và của toàn xã hội!

Khoa Y học cơ sở xin được bày tỏ lời cám ơn tới các quý thầy cô, các nhà quản lý, các bạn sinh viên và các đồng nghiệp đã đến với trang WEB này!

Thay mặt Khoa Y học cơ sở - Trường Đại học Y tế Công cộng

Trưởng Khoa

PGS.TS. Hà Văn Như

Liên hệ:

Văn phòng Khoa: Phòng A405

Số điện thoại: 024.62662347

Email: Khoayhcs@huph.edu.vn