- Bùi Đồng Tiến, Hà Văn Như (2018), Kiến thức và hành vi tìm kiếm dịch vụ khám chữa bệnh vô sinh nam tại khoa Nam học - Bệnh viện Bình Dân Thành phố Hồ Chí Minh và một số yếu tố ảnh hưởng năm 2017, Tạp chí khoa học Nghiên cứu sức khỏe và phát triển, Tập 2 số 1/2018, tr. 70-77.

- Nguyễn Thị Anh Vân, Nguyễn Thị Hiền Lương (2018), Thực trạng sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh của người cao tuổi dân tộc Tày, huyện na Hang, tỉnh Tuyên Quang năm 2017, Tạp chí Y học thực hành, tập 1071, số 5/2018, trang 53-55. Mã: 20172018_YHLS-BBTN-04

- Nguyễn Minh Toàn và CS (2019) Nghiên cứu giải phẫu đường mật trong gan trên phim cộng hưởng từ ở bệnh nhân có sỏi ống mật chủ, Tạp chí y học thực hành, tập 2;  số tháng 10/2019, tr 439-444.

- Hà Văn Như, Trần Thị Mỹ Hạnh, Đặng Minh Điềm, Phạm Hùng Tiến, Trần Thị Điệp (2016), Thực trạng cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ  dưới 6 tuổi người H'Mông và một số yếu tố ảnh hưởng tại huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên năm 2015, Tạp chí Y học thực hành, số 5(1010), tr. 133-138

- Hà Văn Như, Đặng Minh Điềm, Phạm Hùng Tiến (2016),Thực trạng sử dụng thẻ bảo hiểm y tế và một số yếu tố liên quan trong khám chữa bệnh cho trẻ  dưới 6 tuổi dân tộc H'Mông tại huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên năm 2015 Tạp chí Y học thực hành, số 5(1010), tr. 43-46.

- Hà Văn Như (2017), Thực trạng cấp và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi dân tộc H’Mông và một số yếu tố ảnh hưởng tại huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. Tạp chí Y học dự phòng, Tập 27, số 5, tr. 145-152.