- Hà Văn Như, Nguyễn Thị Anh Vân, Phạm Thu Hương, Nguyễn Thị Trang, Đoàng Ngọc Tiến Minh, Kiến thức và thực hành phòng chống dịch covid-19 của người cao tuổi ở Việt Nam năm 2020, Tạp chí Y học cộng đồng, 2020,  số 56, tr 54-61.

- Hà Văn Như, Trần Thị Tuyết Hạnh, Nguyễn Thị Anh Vân và CS, Knowledge, Attitudes, and Practices of the Vietnamese as Key Factors in Controlling COVID-19, Journal of Community Health, volume 45, pages 1263–1269, 2020,  https://link.springer.com/article/10.1007/s10900-020-00919-4 

- Trương Quang Tiến, Trần Thị Tuyết Hạnh, Trần Nữ Quý Linh, Hà Văn Như và CS, Knowledge, Attitudes, and Practices Regarding COVID-19 prevention among Vietnamese Healthcare Workers in 2020, Health Services Insight, Volume 14: 1-7, 2021, https://doi.org/10.1177/11786329211019225

- Nguyễn Thị Anh Vân, Phùng Văn Bồng, Đinh Thị Lan, Nguyễn Thị Kim Dung, Báo cáo ca lâm sàng: Kết quả điều trị và chăm sóc vết thương nhiễm trùng sau chấn thương trên bệnh nhân tiểu đường tuyp II tại Phòng khám Đa khoa Trường Đại học Y tế công cộng, 2019

- Tran Van Hai, Nguyen Thi Hong Ngoc, Tran Thanh Duong, Nguyen Thi Huong Binh, and Nguyen Thu Huong, Development of A Loop-Mediated Isothermal Amplification Assay for Rapid Detection of Human Fasciola in Vietnam, Microbiology & Infectious Diseases, 2020, https://scivisionpub.com/pdfs/development-of-a-loopmediated-isothermal-amplification-assay-for-rapid-detection-of-human-fasciola-in-vietnam-1383.pdf

- Bùi Khánh Linh, Nguyễn Thu Hương và CS, Ancylostoma ceylanicum infections in humans in Vietnam, Parasitology International, Volume 84, 2021, https://doi.org/10.1016/j.parint.2021.102405