- Phạm Thanh Bình, Hà Văn Như (2016), Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị của bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại trạm y tế xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp năm 2016, Tạp chí Y học thực hành, số 12(1030), tr. 73-77.

- Võ Thị Kim Trang, Hà Văn Như (2016), Thực trạng quản lý chất thải rắn y tế và một số yếu tố ảnh hưởng tại các trạm y tế xã, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang năm 2016, Tạp chí Y học thực hành, số 12(1030), tr. 50-53.

- Lê Thị Chiến, Hà Vă Như (2017), Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước năm 2017. Tạp chí Y học thực hành, số 8(1054), tr. 6-9.

- Hà Văn Như và CS, Hoạt động ứng phó với hạn hán xâm nhập mặn của ngành y tế Cà Mau năm 2015-2016, Y học thực hành số 02 - 1126 – 2020.

- Hà Văn Như, Lưu Quốc Toản, Nguyễn Xuân Trường và CS, Hoạt động ứng phó với hạn hán của ngành y tế Ninh Thuận năm 2016, Tạp chí Y học cộng đồng, 2020,  số 55, tr 124-128.