- Lê Thị Thanh Thủy, Hà Văn Như (2016), Thực trạng và một số yếu tố liên quan viêm phổi thở máy tại khoa Hồi sức tích cực bệnh viện Bạch Mai. Tạp chí Y học thực hành, số 10(1023), tr. 53-56.

- Christopher J. Gill1, Bao Le Ngoc, Nafisa Halim, Ha Nguyen Viet, Anna Larson Williams, Tan Nguyen Van, Marion McNabb, Lien Tran Thi Ngoc, Ariel Falconer, Hai An Phan Ha, Julia Rohr, Hai Hoang, James Michiel, Tam Nguyen Thi Thanh, Liat Bird, Hoang Pham Vu, Mahlet Yeshitla, Nhu Ha Van, Lora Sabin (2016), The mCME Project: A Randomized Controlled Trial of an SMS-Based Continuing Medical Education Intervention for Improving Medical Knowledge among Vietnamese Community Based Physicians' Assistants, PLoS ONE 11(11): e0166293.