1. Hà Văn Như, Trần Thị Mỹ Hạnh, Đặng Minh Điềm, Phạm Hùng Tiến, Trần Thị Điệp (2016), Thực trạng cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ  dưới 6 tuổi người H'Mông và một số yếu tố ảnh hưởng tại huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên năm 2015 Tạp chí Y học thực hành, số 5(1010), tr. 133-138
 2. Hà Văn Như, Đặng Minh Điềm, Phạm Hùng Tiến (2016),Thực trạng sử dụng thẻ bảo hiểm y tế và một số yếu tố liên quan trong khám chữa bệnh cho trẻ  dưới 6 tuổi dân tộc H'Mông tại huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên năm 2015 Tạp chí Y học thực hành, số 5(1010), tr. 43-46
 3. Lê Thị Thanh Thủy, Hà Văn Như (2016), Thực trạng và một số yếu tố liên quan viêm phổi thở máy tại khoa Hồi sức tích cực bệnh viện Bạch Mai. Tạp chí Y học thực hành, số 10(1023), tr. 53-56
 4. Phạm Thanh Bình, Hà Văn Như (2016), Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị của bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại trạm y tế xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp năm 2016, Tạp chí Y học thực hành, số 12(1030), tr. 73-77
 5. Võ Thị Kim Trang, Hà Văn Như (2016), Thực trạng quản lý chất thải rắn y tế và một số yếu tố ảnh hưởng tại các trạm y tế xã, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang năm 2016, Tạp chí Y học thực hành, số 12(1030), tr. 50-53
 6. Christopher J. Gill1, Bao Le Ngoc, Nafisa Halim, Ha Nguyen Viet, Anna Larson Williams, Tan Nguyen Van, Marion McNabb, Lien Tran Thi Ngoc, Ariel Falconer, Hai An Phan Ha, Julia Rohr, Hai Hoang, James Michiel, Tam Nguyen Thi Thanh, Liat Bird, Hoang Pham Vu, Mahlet Yeshitla, Nhu Ha Van, Lora Sabin (2016), The mCME Project: A Randomized Controlled Trial of an SMS-Based Continuing Medical Education Intervention for Improving Medical Knowledge among Vietnamese Community Based Physicians' Assistants, PLoS ONE 11(11): e0166293.
 7. Lê Thị Chiến, Hà Vă Như (2017), Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước năm 2017. Tạp chí Y học thực hành, số 8(1054), tr. 6-9
 8. Phạm Hùng Tiến, Hà Văn Như (2017), Thực trạng quản lý bệnh nhân đái tháo đường ngoại trú và một số yếu tố ảnh hưởng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang năm 2016, Tạp chí Y học thực hành, số 8(1054), tr. 156-159
 9. Nguyễn Thị Anh Vân, Daniel REINHARZ (2017), Kiến thức, thái độ và thực hành của giáo viên, nhân viên trường tiểu học về dự phòng bệnh tiêu chảy cấp trẻ em tại quận 12 Thành Phố Hồ Chí Minh, tạp chí Y học thực hành, số 11 (786), tr. 15-16.
 10. Hà Văn Như (2017), Thực trạng cấp và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi dân tộc H’Mông và một số yếu tố ảnh hưởng tại huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. Tạp chí YHDP, Tập 27, số 5, tr. 145-152.
 11. Lê Thị Chiến, Hà Vă Như (2017), Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước năm 2017. Tạp chí Y học thực hành, số 8(1054), tr. 6-9
 12.  Trần Thị Bích Ân, Hà Văn Như (2017), Sự gắn bó và một số yếu tố liên quan đến sự gắn bó của điều dưỡng lâm sàng với bệnh viện Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh năm 2017, Tạp chí khoa học Nghiên cứu sức khỏe và phát triển, Tập 1, số 2/2017, tr. 70-77
 13.  Bùi Đồng Tiến, Hà Văn Như (2018), Kiến thức và hành vi tìm kiếm dịch vụ khám chữa bệnh vô sinh nam tại khoa Nam học - Bệnh viện Bình Dân Thành phố Hồ Chí Minh và một số yếu tố ảnh hưởng năm 2017, Tạp chí khoa học Nghiên cứu sức khỏe và phát triển, Tập 2 số 1/2018, tr. 70-77
 14. Nguyễn Thị Anh Vân, Nguyễn Thị Hiền Lương (2018), Thực trạng sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh của người cao tuổi dân tộc Tày, huyện na Hang, tỉnh Tuyên Quang năm 2017, tạp chí Y học thực hành, tập 1071, số 5/2018, trang 53-55. Mã: 20172018_YHLS-BBTN-04
 15. Hà Văn Như và CS, Nhận thức của cán bộ y tế và người dân về ảnh hưởng của hạn hán tới sức khỏe người dân tỉnh Ninh Thuận, Y học thực hành số 1 (1125) 2020
 16. Hà Văn Như và CS, Hoạt động ứng phó với hạn hán xâm nhập mặn của ngành y tế Cà Mau năm 2015-2016, Y học thực hành số 02 - 1126 - 2020
 17. Hoàng Đức Hậu, Hà Văn Như và CS, đánh giá kết quả điều trị của xông hơi giải độc Hubbard tại hai trung tâm tẩy độc Việt nam năm 2019, Y học cộng đồng, số 6 (53) tháng 11 &12/2019