Khoa YHCS chịu trách nhiệm điều phối và giảng dạy 14 môn học thuộc phần kiến thức cơ sở của khối ngành khoa học sức khỏe, kiến thức cơ sở của các ngành cử nhân Y tế công cộng, cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y học, cử nhân kỹ thuật phục hồi chức năng, cử nhân công tác xã hội, cử nhân dinh dưỡng:

1.       Giải phẫu - Sinh lý học

2.       Sinh lí bệnh – Miễn dịch

3.       Sinh học phân tử đại cương

4.       Sinh học di truyền

5.       Hóa sinh y học

6.       Lý sinh

7.       Hóa học

8.       Hóa sinh cơ bản

9.       Mô phôi

10.    Giải phẫu bệnh

11.    Sinh lí học

12.    Dược lý

13.    Vi sinh vật y học

14.    Kí sinh trùng y học