Khoa YHCS chịu trách nhiệm điều phối và giảng dạy 15 môn học thuộc phần kiến thức cơ sở của khối ngành khoa học sức khỏe, kiến thức cơ sở của các ngành cử nhân Y tế công cộng, cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y học, cử nhân kỹ thuật phục hồi chức năng, cử nhân công tác xã hội, cử nhân dinh dưỡng:

1.      Giải phẫu - Sinh lý học

2.      Sinh lí bệnh – Miễn dịch học

3.      Sinh học phân tử đại cương

4.      Sinh học và di truyền

5.      Hóa sinh y học

6.      Lý sinh

7.      Hóa học

8.      Hóa sinh cơ bản

9.      Mô phôi

10.    Dược lý

11.    Sinh lí học

12.    Vi sinh vật y học

13.    Vi sinh y học

14.    Ký sinh trùng

15.    Ký sinh trùng y học