1. Chức năng: 

 • Tham gia đào tạo đại học: Đào tạo cho các đối tượng sinh viên và học viên bao gồm: Cử nhân Y tế công cộng, Cử nhân công tác xã hội, Cử nhân kỹ thuật phục hồi chức năng, Cử nhân Kỹ thuật Xét nghiệm Y học, Cử nhân dinh dưỡng
 • Đào tạo sau đại học: Đào tạo các khóa học chuẩn hóa kiến thức chuyên ngành môn Sinh lý học và Sinh học - Di truyền và Ký sinh trùng cho các đối tượng sau đại học.
 • Phát hiện và đề xuất hướng giải quyết các vấn đề sức khoẻ của cộng đồng bao gồm cả nghiên cứu chính sách và hệ thống y tế.
 • Các lĩnh vực nghiên cứu bao gồm: Phát hiện các yếu tố nguy cơ tới bệnh tật và hiệu quả của các biện pháp phòng chống cũng như hiệu quả của các Chương trình, Dự án y tế; Các yếu tố môi trường liên quan tới sức khoẻ, các yếu tố độc hại trong quá trình sản xuất tới sức khoẻ người lao động; Các biện pháp hạn chế, phòng chống tác hại nghề nghiệp, cải thiện điều kiện lao động và bảo vệ sức khoẻ người lao động; Sức khoẻ lứa tuổi, trọng tâm là các nghiên cứu về: Sức khoẻ trẻ em, sức khoẻ vị thành niên, sức khoẻ phụ nữ và bà mẹ mang thai, sức khoẻ người cao tuổi và các biện pháp kéo dài tuổi thọ; Nghiên cứu đề xuất các biện pháp phòng chống các bệnh lây truyền và không lây truyền bao gồm cả HIV/AIDS và các bệnh mới xuất hiện; Các nghiên cứu về dân số và phát triển; Sức khoẻ sinh sản; Tổ chức và quản lý y tế, kiện toàn và nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế; Giáo dục sức khoẻ và khoa học hành vi; Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm, các biện pháp phòng chống các bệnh dinh dưỡng cho cộng đồng...
 • Tư vấn cho các tổ chức trong và ngoài nước về các hoạt động có liên quan đến YTCC.
 • Hợp tác với các Viện đầu ngành, các Sở, ban, ngành tại các địa phương, các tổ chức trong và ngoài nước để góp phần xây dựng và phát triển ngành Y tế công cộng ở Việt Nam. Góp phần trong việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
 • Tham gia nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên, cung cấp các bằng chứng khoa học trong đào tạo 

2. Nhiệm vụ :

 • Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập; Chủ trì tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường; Xây dựng kế hoạch hoạt động nội khóa, ngoại khóa, thực tập tại labo và thực tập cộng đồng cho sinh viên, học viên.
 • Quản lý có hiệu quả và tiết kiệm cơ sở vật chất kỹ thuật, tài sản do nhà trường giao cho để thực hiện công tác đào tạo, NCKH của giảng viên và SV, HV trong đơn vị. Đồng thời căn cứ vào đặc thù cụ thể của từng công việc giảng dạy, nghiên cứu khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật được giao.
 • Quản lý chất lượng, nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo, kiểm tra, đánh giá điểm học phần, điểm thi học kỳ của các lớp, các môn học thuộc Bộ môn, Khoa quản lý.
 • Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình và các tài liệu giảng dạy, học tập của các môn học. Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; Đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy/học, thực hành, thực tập và nghiên cứu khoa học.
 • Quản lý giảng viên, viên chức và người học thuộc khoa theo phân công của Hiệu trưởng;
 • Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học;Thực hiện nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Y học, Y tế công cộng; phối hợp với các đơn vị thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và phục vụ hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng;
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, viên chức, người học của khoa;
 • Lập và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và viên chức của khoa;
 • Tổ chức các hoạt động khoa học công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh với đời sống xã hội;
 • Tư vấn về phương pháp nghiên cứu khoa học y học cho các đề tài các cấp của SV, HV cũng như cán bộ trong và ngoài trường. Phân công các cán bộ tham gia phản biện trong các hội đồng thẩm định, nghiệm thu đề tài các cấp. Hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật về nghiên cứu khoa học cho ngành y tế các tỉnh trong vùng;
 • Tham gia giám sát phát hiện và đề xuất hướng giải quyết các bệnh dịch cũng như tình trạng ô nhiễm môi trường. Chỉ đạo và hướng dẫn sinh viên tham gia công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân tại cộng đồng;