1. Giới thiệu:

Bộ môn có nhiệm vụ giảng dạy 1 môn học là Giải phẫu – Sinh lý.

Môn Giải phẫu – sinh lý cung cấp cho sinh viên kiến thức về cấu trúc và chức năng của các hệ cơ quan trong cơ thể người.

Những kiến thức về giải phẫu và sinh lý là cơ sở để sinh viên có thể học tốt những môn học khác trong chương trình đào tạo nhân lực y tế của Trường Đại học Y tế công cộng, cũng như hiểu được mối liên quan giữa cấu trúc - chức năng để vận dụng trong thực tế làm việc.

Hiện tại bộ môn có 02 giảng viên cơ hữu là các bác sĩ nội trú và thạc sĩ với lòng yêu nghề và nhiều kinh nghiệm giảng dạy.

Phòng thực hành của bộ môn là phòng C605 với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho các đối tượng sinh viên của nhà trường.

 2.Nhiệm vụ của Bộ môn

- Giảng dạy môn Giải phẫu – sinh lý cho các đối tượng sinh viên Cử nhân Y tế công cộng, Cử nhân kỹ thuật Xét nghiệm y học, Cử nhân dinh dưỡng, Cử nhân công tác xã hội, Cử nhân kỹ thuật phục hồi chức năng.

- Hướng dẫn sinh viên học thực hành tại Phòng thực hành.

- Triển khai độc lập và phối hợp cùng với các đơn vị, cơ sở nghiên cứu trong và ngoài trường các nghiên cứu trong lĩnh vực Giải phẫu.

Trong những năm tới bộ môn phấn đấu phát triển đội ngũ giảng viên cơ hữu đủ trình độ đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng các hệ đào tạo của nhà trường.

 

3. Đối tượng giảng dạy: 

Cử nhân y tế công cộng, Cử nhân kỹ thuật xét nghiệm Y học, Cử nhân Dinh dưỡng, Cử nhân công tác xã hội, Cử nhân kỹ thuật Phục hồi chức năng.

 

4. Điều phối môn học: 

- Điều phối bộ môn Giải phẫu: ThS. BS. Nguyễn Minh Toàn.

Email: nmt1@huph.edu.vn