1. Giới thiệu

Bộ môn Hóa sinh – Lý sinh nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thành phần cấu tạo hoá học, tính chất, chức năng, vai trò của các chất chủ yếu của cơ thể và cơ chế của sự chuyển hoá các chất này trong cơ thể sống và những kiến thức cơ bản về những nguyên lý y học, quy luật và khái quát về thế giới vật chất, rèn luyện cho sinh viên phương pháp tư duy khoa học, kết hợp giữa lý thuyết với thực hành.  Đồng thời giúp sinh viên có thể học các môn khác như: sinh hóa, dược lý, vật lý trị liệu - phục hồi chức năng … và các môn học khác liên quan. Bộ môn đảm nhận giảng dạy 4 học phần, là Hóa học, Hóa sinh y học, Hóa sinh cơ bản và Lý sinh.

Bộ môn hiện tại có 05 giảng viên thuộc Trung tâm xét nghiệm, Viện quản lý đào tạo và khoa Y học lâm sàng.

2. Nhiệm vụ của bộ môn

Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy các đối tượng Cử nhân trong nhà trường.

Triển khai độc lập và phối hợp cùng với các đơn vị, cơ sở nghiên cứu trong và ngoài trường các nghiên cứu trong lĩnh vực Hóa Lý.

3. Đối tượng giảng dạy:

Cử nhân dinh dưỡng, Cử nhân Y tế công cộng, Cử nhân xét nghiệm Y học và Cử nhân phục hồi chức năng.

4. Điều phối môn học:

- Điều phối môn học hóa học: ThS. BS. Nguyễn Minh Toàn.

Email: nmt1@huph.edu.vn

- Điều phối môn học hóa sinh cơ bản và hóa sinh y học: BS. Vũ Thị Dịu.

Email: vtd@huph.edu.vn

- Điều phối môn Lý sinh: ThS. BS. Nguyễn Minh Toàn.

Email: nmt1@huph.edu.vn