1. Giới thiệu

Bộ môn Dược lý cung cấp những kiến thức cơ bản về sự tác động giữa thuốc và cơ thể và nghiên cứu các cơ chế khi thuốc vào trong cơ thể, cơ thể hấp thu, phân bố, chuyển hóa, thải trừ của cơ thể theo các cơ chế khác nhau để cho hiệu quả điều trị hoặc thể hiện tác dụng không mong muốn.

Bộ môn có nhiệm vụ giảng dạy môn học Dược lý. Hiện tại bộ môn có 01 giảng viên cơ hữu, ngoài ra còn có nhiều giảng viên kiêm nhiệm ở các khoa - phòng khác của trường. Trong những năm tới bộ môn phấn đấu phát triển đội ngũ giảng viên cơ hữu đủ trình độ đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng các hệ đào tạo của nhà trường.

2. Nhiệm vụ của bộ môn

Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy các đối tượng Cử nhân trong nhà trường.

Triển khai độc lập và phối hợp cùng với các đơn vị, cơ sở nghiên cứu trong và ngoài trường các nghiên cứu trong lĩnh vực Dược lý cũng như Dược lâm sàng.

3. Đối tượng giảng dạy:

Cử nhân kỹ thuật xét nghiệm Y học và Cử nhân kỹ thuật phục hồi chức năng.

4. Điều phối môn học:

ThS. BS. Nguyễn Minh Toàn

Email: nmt1@huph.edu.vn