PGS.TS. BS. Nguyễn Thu Hương

- Năm 2000: Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa trường Đại học Y Hà Nội.

- Năm 2000: Cử nhân tiếng Anh trường đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

- Năm 2001: Bác sĩ chuyên khoa Ung bướu tại Đại học Y Hà Nội.

- Năm 2005: Thạc sĩ về kiểm soát bệnh lây truyền từ động vật tại Viện Y học Nhiệt đới Anwerpt, Bỉ.

- Năm 2013: Tiến sĩ y học chuyên ngành ký sinh trùng và côn trùng y học tại Viện Sốt rét, Ký sinh trùng và Côn trùng Trung ương, Việt Nam.

- Từ tháng 8/2015 đến tháng 10/2018: Phòng Khoa học và Đào tạo, Viện Sốt rét, Ký sinh trùng và Côn trùng Trung ương.

- Từ tháng 4/2001 đến tháng 7/2020: Khoa Ký sinh trùng, Viện Sốt rét, Ký sinh trùng và Côn trùng Trung ương.

- Từ tháng 10/2018 đến tháng 7/2020: Trường Cao đẳng y tế Đặng Văn Ngữ, Viện Sốt rét, Ký sinh trùng và Côn trùng Trung ương.

- Từ tháng 8/2020 đến nay: Khoa Y học cơ sở, Trường Đại học Y tế Công cộng.