ThS. BS. Nguyễn Minh Toàn

  • Job
    Giảng viên
  • Specialized
    Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh
  • Experience
    Thạc sĩ - BS nội trú CN Giải phẫu người
  • Email

- Năm 2017: Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Hà Nội.

- Năm 2019: Tốt nghiệp Thạc sĩ với đề tài "Nghiên cứu hình thái đường mật trong gan trên phim chụp cộng hưởng từ ở bệnh nhân có sỏi ống mật chủ".

- Năm 2020: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú chuyên ngành Giải phẫu người trường Đại học Y Hà Nội.

- Từ tháng 11 năm 2020: Làm việc tại trường ĐH Y tế Công cộng.