TS. BS. Nguyễn Thị Hồng Phúc

  • Job
    Giảng viên
  • Specialized
  • Experience
    Tiến sĩ - Bác sĩ chuyên ngành Dịch tễ - Ký sinh trùng
  • Email

Năm 1991: Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa Dịch tễ tại trường Đại học  y Thái Nguyên

Năm 2002: Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa cấp I ngành y học dự phòng tại trường Đại học  Y Hà Nội

Năm 2009: Thạc sĩ về dịch tễ học tại trường Học viện Quân Y

Năm 2015: Tiến sĩ y học tại Viện sốt rét - kí sinh trùng - côn trùng trung ương

Từ năm 1992 đến năm 2006: làm việc tại Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Sơn La

Từ năm 2007 đến năm 2023: làm việc tại Viện sốt rét kí sinh trùng trung ương

Từ 2023 đến nay: làm việc tại Trường Đại học y tế công cộng