1. Giới thiệu:

  • Bộ môn Vi sinh – Ký sinh trùng y học bao gồm hai môn học, đó là môn Vi sinh vật y học và môn Ký sinh trùng y học.
  • Môn học Vi sinh vật y học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vi sinh y học, các vi sinh vật (bao gồm vi khuẩn và vi rút) và vật chủ; hình thái, chu trình sống và bệnh tật gây bên bởi các vi sinh vật phổ biến như (Staphylococcus aureus; Streptococcus pneumoniae; Enterococcus; Group A, Group B Streptococcus; Neisseria gonorrhoeae,  N. meningitidis, Vibrio, Lao, HIV, H5N1,…). Kiến thức có được sau khi hoàn thành môn học này cũng là kiến thức nền tảng cho các môn học chuyên ngành liên quan như Xét nghiệm Vi sinh lâm sàng, Xét nghiệm An toàn thực phẩm, Xét nghiệm Sức khỏe Môi trường - Nghề nghiệp, Xét nghiệm Miễn dịch học. Môn học đồng thời giúp sinh viên hiểu và áp dụng những nguyên tắc, và phương pháp phòng các bệnh do vi sinh vật thường gặp, tạo cơ sở xây dựng các chương trình, kế hoạch trong y tế công cộng đặc biệt liên quan tới việc phòng chống các bệnh gây ra bởi vi khuẩn, virus.
  • Môn ký sinh trùng y học cung cấp khối kiến thức về các loại ký sinh trùng ở người và các bệnh do chúng gây ra. Khi hoàn thành môn học, sinh viên có khả năng tư vấn trong cộng đồng về các loại ký sinh trùng và mối nguy hiểm do chúng gây ra cho con người. Đồng thời có thể hướng dẫn hay chỉ dẫn các phương pháp phòng tránh cũng như nguyên tắc điều trị các bệnh này.
  • Bên cạnh đó, Bộ môn tiến hành các nghiên cứu ứng dụng về vi sinh vật y học liên quan tới sức khỏe con người 

 2. Đối tượng: Cử nhân y tế công cộng và cử nhân xét nghiệm y học dự phòng

3. Sách giáo trình:

Điều phối môn học: CN. Nguyễn Thị Huyền Trang